Book Chapters

Vos, S. (2016). Technologisering als katalysator voor de popularisering van de loopsport? In: J. Scheerder & J. Borgers (Eds). Sportutopia. Gent: Academiapress.

Borgers, J., Scheerder, J., Vanreusel, B., Vos, S. (2016). Finse pistes: een biotoop voor een lichte sport- en bewegingscultuur. In: Theeboom M. (Eds.), Sport in Vlaanderen onderzocht. Resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk. Leuven: Acco.

Scheerder, J., Vandermeerschen, H., Borgers, J., Thibaut, E., Vos, S. (2016). El deporte en Bélgica/Flandes. De las políticas deportivas a la participación y viceversa. In: Llopis-Goig R. (Eds.), bookseries: Sociología, vol: 316, Participación deportiva en Europa. Políticas, culturas y prácticas, Chapt. 4. Barcelona: Editorial UOC, 107-133.

Scheerder, J., Vandermeerschen, H., Meganck, J., Seghers, J., & Vos, S. (2015). Sport clubs in Belgium. In: Breuer C., Hoekman R., Nagel S., van der Werff H. (Eds.), bookseries: Sports Economics, Management & Policy, vol: 12, Sport clubs in Europe. A cross-national comparative perspective. Cham: Springer, 47-67.

Scheerder, J., & Vos, S. (2015). Ruimte voor sport?. In: Scheerder J., Vos S. (Eds.), bookseries: Management & Bestuur in Sport (MBS), vol: 8, Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur. Management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen. Gent: Academia Press, XIII-XXI.

Vos, S., & Scheerder, J. (2015). Projecten en evenementen in de sport. Situering en aandachtspunten. In: Scheerder J., Vos S. (Eds.), bookseries: Management & Bestuur in Sport (MBS), vol: 8, Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur. Management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen. Gent: Academia Press, 200-223.

Vos, S., Scheerder, J., Janssen, M., Walravens, R., Goudsmit, J., & Thibaut, E. (2015). Meer dan de som der delen. Hardloopevenementen en deelnemerssegmenten. In: Scheerder J., Vos S. (Eds.), bookseries: Management & Bestuur in Sport (MBS), vol: 8, Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur. Management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen. Gent: Academia Press, 300-324.

Walravens, R., & Vos, S. (2015). Is it all about experience? Breedtesportevenementen en hun belevingsperspectief.. In: J. Scheerder & S. Vos  (Eds.), Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur. Management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen (pp. 250-279). Gent: Academia Press.

Vos, S., & Scheerder, J. (2015). Management van sportaccommodaties. Situering en aandachtspunten. In: Scheerder J., Vos S. (Eds.), bookseries: Management & Bestuur in Sport (MBS), vol: 8, Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur. Management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen. Gent: Academia Press, 2-21.

Scheerder, J., Borgers, J., Vanreusel, B., & Vos, S. (2015). Lichte sportinfrastructuur. De Finse piste als ‘ondergrond’ voor een eigentijdse loopsportcultuur?. In: Scheerder J., Vos S. (Eds.), bookseries: Management & Bestuur in Sport (MBS), vol: 8, Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur. Management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen. Gent: Academia Press, 60-96.

Scheerder, J., Vandermeerschen, H., Borgers, J., Thibaut, E., & Vos, S. (2015). El deporte en Bélgica/Flandes. De las políticas deportivas a la participación y viceversa. In: Llopis-Goig R. (Eds.), Participación deportiva. Culturas, prácticas y políticas deportivas en Europa. Barcelona: Editorial UOC.

Scheerder, J., Vandermeerschen, H., Meganck, J., Seghers, J., & Vos, S. (2015). Club-organised sport in Flanders/Belgium. A status quaestionis. In: Breuer C., Hoekman R., Nagel S., Van der Werff H. (Eds.), Sport clubs in Europe. New York: Springer Science, 57-84.

Borgers, J., Vos, S., & Scheerder, J. (2015). Belgium (Flanders). Trends and governance in running. In: Scheerder J., Breedveld K., Borgers J. (Eds.), Running across Europe. The rise and size of one of the largest sport markets. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 28-58.

Moresi, S., & Vos, S. (2014). Beweging in het verpleeghuis. Slimme oplossingen voor duurzaam en verantwoord bewegen in en om de gezondheidszorg. In: van Hoof, J. & Wouters, E. (Eds.), Het verpleeghuis van de toekomst is (een) thuis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vos, S., & Scheerder, J. (2014). Relations interorganisationelles des clubs sportifs amateurs, vers plus de coopétition. In: Winand M., & Zintz T. (Eds.), bookseries: Management et Sport, Management et évaluation de la performance. Un défi pour les organisations sportives. Bruxelles: De Boeck, 41-55.

Moresi, S., & Vos, S. (2014). Beweging in het verpleeghuis. Slimme oplossingen voor duurzaam en verantwoord bewegen in en om de gezondheidszorg. In: van Hoof, J. & Wouters, E. (Eds.), Het verpleeghuis van de toekomst is (een) thuis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Scheerder, J., & Vos, S. (2013). Belgium: Flanders. In: Hallmann K., & Petry K. (Eds.), bookseries: Sports Economics, Management & Policy, vol: 8, Comparative sport development. Systems, participation and public policy, Chapt. 2. New York: Springer Science, 7-21.

Scheerder, J., & Vos, S. (2013). Sportbeleid. In: De Herdt J., Kerremans J. (Eds.), Wet en duiding. Sport. Brussel: Larcier, 28-51.

Scheerder, J., Thibaut, E., Pauwels, G., Vandermeerschen, H., Winand, M. & Vos, S. (2012). Onderzoek naar uitdagingen voor clubgeorganiseerde sport. In: Breedveld K., Schrijvers L., Terpstra N., van Rens F., de Jong M. (Eds.), Jaarboek Sport. Beleid en onderzoek (Editie 2011/2012). Nieuwegein: Arko Sports Media, 56-57.

Scheerder, J., Vandermeerschen, H., Van Tuyckom, Hoekman, Breedveld & Vos, S. (2012). Sportparticipatie en sportbeleid in Europees perspectief. In: Breedveld K., Schrijvers L., Terpstra N., van Rens F., de Jong M. (Eds.), Jaarboek Sport. Beleid en onderzoek (Editie 2011/2012). Nieuwegein: Arko Sports Media, 56-57.

Scheerder, J., Vos, S., & Taks, M. (2012). Profielen van sportconsumenten op basis van uitgaven aan sportgoederen. In: Breedveld K., Schrijvers L., Terpstra N., van Rens F., de Jong M. (Eds.), Jaarboek Sport. Beleid en onderzoek (Editie 2011/2012). Nieuwegein: Arko Sports Media, 80-80.

Scheerder, J., Thibaut, E., Pauwels, G., Vandermeerschen, H., & Vos, S. (2012). Analyse van de clubgeorganiseerde sport in Vlaanderen. In: Breedveld K., Schrijvers L., Terpstra N., van Rens F., de Jong M. (Eds.), Jaarboek Sport. Beleid en onderzoek (Editie 2011/2012). Nieuwegein: Arko Sports Media, 56-56.

Vos, S. & Scheerder, J. (2012). Clubgeorganiseerde sport in de stad Antwerpen. In: Breedveld K., Schrijvers L., Terpstra N., van Rens F., de Jong M. (Eds.), Jaarboek Sport. Beleid en onderzoek (Editie 2011/2012). Nieuwegein: Arko Sports Media, 86-86.

Vos, S. (2012). Gelijkenissen, verschillen en interorganisationele relaties tussen aanbieders van breedtesport. In: Breedveld K., Schrijvers L., Terpstra N., van Rens F., de Jong M. (Eds.), Jaarboek Sport. Beleid en onderzoek (Editie 2011/2012). Nieuwegein: Arko Sports Media, 88-88.

Van Tuyckom, C., Vos, S., & Scheerder, J. (2012). Meten en weten over zweten. Methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. In: Breedveld K., Schrijvers L., Terpstra N., van Rens F., de Jong M. (Eds.), Jaarboek Sport. Beleid en onderzoek (Editie 2011/2012). Nieuwegein: Arko Sports Media, 90-91.

Scheerder, J., Smits, T., Lagae, W. & Vos, S. (2011). Curro ergo sum. De Vlaamse loopschoenenmarkt in kaart gebracht. In: Duyck R., Van Tilborgh C., Jaminé A. (Eds.), Annuaire Marketing Jaarboek 2011. Kalmthout: PIMMS, 78-85

Thibaut, E., Scheerder, J., & Vos, S. (2011). Fietsen, wat kost dat? Uitgaven aan fietssport. In: Scheerder J., Lagae W., Boen F. (Eds.), Vlaanderen fietst! Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de fietssportmarkt (pp. 233-254). Gent:. Academia Press.

Vos, S., & Scheerder, J. (2011). Van fitfietser tot gezelschapsfietser. Naar een typologie van fietssporters. In: Scheerder J., Lagae W., Boen F. (Eds.), Vlaanderen fietst! Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de fietssportmarkt (pp. 255-270). Gent:. Academia Press.

Scheerder, J., Vos, S., & Thibaut, E. (2011). De tijd fietst voorbij. De deelname aan fietssport in Vlaanderen vanuit een tijdstrendperspectief. In: Scheerder J., Lagae W., Boen F. (Eds.), Vlaanderen fietst! Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de fietssportmarkt (pp. 71-111). Gent:. Academia Press.

Scheerder, J., Vos, S., & Pauwels, G. (2011). Wie fietst (niet)? Sociale profielen van fietssporters in Vlaanderen. In: Scheerder J., Lagae W., Boen F. (Eds.), Vlaanderen fietst! Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de fietssportmarkt (pp. 159-208). Gent:. Academia Press.

Vos, S., & Scheerder, J., m.m.v. Breesch, D., Késenne, S., Lagae, W., Van Hoecke, J., & Vanreusel, B. (2011). De aanbodzijde van de sportmarkt op lokaal niveau. In: R. Philippaerts (Ed.). Sport voor Allen. Strategieën voor laagdrempelig bewegen en sporten in Vlaanderen. (pp. 33-69). Leuven: Acco.

Scheerder, J., Vos, S., Pabian, S., De Martelaer, K., Lefevre, J., & Philippaerts, R. (2011). Actieve vrijetijdssport in Vlaanderen. Trends, profielen en settings. In: J. Lievens J. & H. Waege (Eds.). Participatie in Vlaanderen. Eerste analyses van de participatiesurvey 2009. Leuven/Den Haag:. Acco.

Scheerder, J., Boen, F., Vos, S., Pelssers, J., Thibaut, E. & Vandermeerschen, H. (2011). Sportdeelname en sportbehoeften van 55-plussers in Vlaanderen. In: A. Elling, R. de Wit, F. van Rens, M. de Jong, S. de Groot-Nuijten, K. Breedveld, J. van Leeuwen & N. Eyssen (Eds.). Jaarboek Sport. Beleid en onderzoek (Editie 2010/2011). (p. 69). Nieuwegein: Arko Sports Media.

Scheerder, J., Breesch, D., Pabian, S. & Vos, S. (2011). De grijze zone in de Vlaamse sport(arbeids)markt. In: A. Elling, R. de Wit, F. van Rens, M. de Jong, S. de Groot-Nuijten, K. Breedveld, J. van Leeuwen & N. Eyssen (Eds.). Jaarboek Sport. Beleid en onderzoek (Editie 2010/2011). (p. 74). Nieuwegein: Arko Sports Media.

Vos, S. & Scheerder, J. (2011). Opleidings- en competentiebeleid in de Vlaamse fitnesssector. In: A. Elling, R. de Wit, F. van Rens, M. de Jong, S. de Groot-Nuijten, K. Breedveld, J. van Leeuwen & N. Eyssen (Eds.). Jaarboek Sport. Beleid en onderzoek (Editie 2010/2011). (p. 81). Nieuwegein: Arko Sports Media.

Scheerder, J., Smits, T., Lagae, W., & Vos, S. (2011). Curro ergo sum. De Vlaamse loopschoenenmarkt in kaart gebracht. In: Duyck R., Van Tilborgh C., Jaminé A. (Eds.), Annuaire Marketing Jaarboek 2011 (pp. 78-85). Kalmthout:. PIMMS.

Scheerder, J., & Vos, S. (2010). De fitnesssector in Vlaanderen in beeld. In: M. de Jong, S. de Groot-Nuijten, A. Elling, K. Breedveld, N. Eyssen & J. Westermann (Eds.). Jaarboek Sport. Beleid en onderzoek (Editie 2009/2010). (pp. 46). Nieuwegein: Arko Sports Media.

Scheerder, J., & Vos, S. (2010). Sportbeleidsplannen van gemeenten in Vlaanderen inhoudelijk en financieel geanalyseerd. In: M. de Jong, S. de Groot-Nuijten, A. Elling, K. Breedveld, N. Eyssen & J. Westermann (Eds.). Jaarboek Sport. Beleid en onderzoek (Editie 2009/2010). (pp. 41-42). Nieuwegein: Arko Sports Media.

Scheerder, J., & Vos, S. (2010). Sportclubs in Vlaanderen in beeld. In: M. de Jong, S. de Groot-Nuijten, A. Elling, K. Breedveld, N. Eyssen & J. Westermann (Eds.). Jaarboek Sport. Beleid en onderzoek (Editie 2009/2010). (pp. 46-47). Nieuwegein: Arko Sports Media.

Scheerder, J., & Vos, S. (2010). Households in Flanders and their expenditures on sport. In: C. Breuer & T. Pawlowski (Eds.). Abstracts of the 2nd European Conference in Sport Economics 2010, October 5-6, Cologne (Germany). (pp. 56-59).

Vos, S., & Scheerder, J. (2010). The value of human resources in non-public sport providers. The importance of volunteers in sport club versus professionals in fitness and health clubs. In: C. Breuer & T. Pawlowski (Eds.). Abstracts of the 2nd European Conference in Sport Economics 2010, October 5-6, Cologne (Germany). (pp. 136-139).

Scheerder, J., Vos, S., & Pauwels, G. (2009). Actuele omvang van de Vlaamse loopsportmarkt: socioculturele en socio-economische profielen van loopsporters. In: J. Scheerder & F. Boen (Eds.). Vlaanderen loopt! Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de loopsportmarkt. (pp. 153-218) Gent: Academia press.

Vos, S., & Scheerder, J. (2009). Loopsport in veelvoud: naar een typologie van loopsporters. In: J. Scheerder & F. Boen (Eds.). Vlaanderen loopt! Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de loopsportmarkt. (pp. 267-288) Gent: Academia press.

Scheerder, J., Vos, S. & Taks, M. (2008). Expenditure on sports apparel: an analysis of adults’ consumption. In: H. Preuss & K. Gemeinder (Eds.). Management at the Heart of Sport, Proceedings of the 16th EASM European Sport Management Conference 2008, September 10-13, Heidelberg (Germany). (pp 302-304).

Vos, S., Scheerder, J., Boen, F. & Feys, J. (2008). A typology of runners: implications for marketing strategies. In: H. Preuss & K. Gemeinder (Eds.). Management at the Heart of Sport, Proceedings of the 16th EASM European Sport Management Conference 2008, September 10-13, Heidelberg (Germany). (pp. 321-323).

Vos, S. (2003). De positie van Vlaanderen vanuit Internationaal perspectief. In J. Bollens & I. Vanhoren (Eds.). Levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen. Gegevens, ontwikkelingen en beleidsmaatregelen (pp. 43-59). Leuven: KULeuven – Hiva.