Books

Vos (2016). Designerly solutions for vital people (Inaugural lecture). Eindhoven: Eindhoven University of Technology.

Scheerder, J., Claes, E., Lagae, W., Thibaut, E., Vos, S. (2016). Vlaanderen zwemt, fietst, loopt! Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar triatlon en duatlon. Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar Bewegen en Sport (SBS), 7. Gent: Academia Press.

Scheerder, J., & Vos, S. (2015). Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur. Management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen. (Management & Bestuur in Sport 8). Gent: Academia Press.

Vos, S., & Scheerder, J. (2014). De regels van het spel. Management van sport en beweging. (Management & Bestuur in Sport 6). Gent: Academia Press.

Scheerder, J., & Vos, S. (2014). De krijtlijnen van het speelveld. Organisatie en planning van sport en sportbeleid in Vlaanderen. (Management & Bestuur in Sport 7). Gent: Academia Press.

Scheerder, J., Vandermeerschen, H., Borgers, J., Thibaut, E., & Vos, S. (2013). Vlaanderen sport! Vier decennia sportbeleid en sportparticipatie. (Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar Bewegen & Sport 5). Gent: Academia Press.

Scheerder, J., & Vos, S. (2013). De krijtlijnen van het speelveld. Organisatie en planning van sport en sportbeleid in Vlaanderen. (Management & Bestuur in Sport 6). Gent: Academia Press.

Vos, S., & Scheerder, J. (2013). Sport- & beweegmanagement in de lage landen. Strategisch en operationeel managen van sport- en beweegorganisaties (2de editie). (Management & Bestuur in Sport 5). Gent: Academia Press.

Vos, S., & Scheerder, J. (2012). Sport- & beweegmanagement in de lage landen. Strategisch en operationeel managen van sport- en beweegorganisaties. (Management & Bestuur in Sport 5). Gent: Academia Press.

Vos, S. (2012). Triangle relationships in mass sport provision. Analysing similarities, differences and interorganisational relationships across civic, public and market sectors. Gent: Academia Press.

Van Tuyckom, C., Vos, S., & Scheerder J. (2011). Meten en weten over zweten. Methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. (Management & Bestuur in Sport 3). Gent: Academia Press.

Scheerder, J., Boen, F., Vos, S., Pelssers, J., Thibaut, E., & Vandermeerschen, H. (2011). Ouderen in-actie(f). Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar sportdeelname en sportbehoeften van 55-plussers in Vlaanderen. Gent: Academia Press.

Scheerder, J., Vos, S., & Boen, F. (2009). Vlaanderen loopt! In 100 tabellen en grafieken (CD-ROM). Resultaten van de Leuvense Loopsport Survey 2007 (LLS07). Gent: Academia press.