Heatlaps

In opdracht van Sportinnovator-Topteam Sport werd de demonstrator Heatlaps gebouwd. Steeds meer mensen maken gebruik van de openbare ruimte om ongebonden te sporten en bewegen. In lijn met de evolutie naar meer ongeorganiseerd hardlopen is er een exponentiële toename in de beschikbaarheid en het gebruik van wearable devices zoals activity trackers en smartphone applicaties (Janssen et al., 2017). Een van de voordelen van deze low cost technologie is hun vermogen om het gedrag van mensen in de dagelijkse stedelijke omgeving te volgen (Vos et al., 2016). Via data-analyse en datavisualisatie kunnen interessante patronen worden ontdekt en voorspellingen worden gedaan. Bovendien ontstaat fundamenteel begrip over gedragspatronen en de invloed van individuele, sociale en omgevingsfactoren (zie Van Renswouw et al., 2016). Met behulp van GPS trail data willen we inzicht creëren in bovenstaande patronen en factoren.

De demonstrator ‘Heatlaps’ kan bekeken worden via https://vimeo.com/246768737 Paswoord: Heatlaps_demonstrator